obrazy, prasa, fotografie

VARIA

Varia

W tej części prezentujemy inne niż witraże ślady działalności Dezyderego Mocznaya i jego pracowni. Na dzień dzisiejszy, z dzieł mistrza Dezyderego udało się odnaleźć trzy obrazy olejne, oraz kilka akwarel. Sukcesywnie zbieramy też dokumenty i wzmianki prasowe. Nie ustajemy w działaniach by ten dział stale się powiększał. To co prezentujemy świadczy między innymi o zaangażowaniu Mocznaya w życie społeczne lokalnej wspólnoty, o znakomitym przygotowaniu malarskim, a także o aktywnej działalności, sukcesach i docenieniu przez krytykę.

 

Witraże

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.