O fundacji TRES

Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Fundacja TRES opiekuje się kolekcją szklanych negatwów wykonanych przez Constantego Sikorskiego fotografa ze Zbąszynia. Naszym celem  jest nie tylko upublicznienie i zabezpieczenie zespołu archiwalnego, ale także twórcze działanie i szukanie współczesnych kontekstów dla starej fotografii. Pomagamy również innym archiwom społecznym w digitalizacji i upublicznieniu swoich zasobów. Nasze dotychczasowe działania to głównie aktywność digitalizacyjna, wystawiennicza i wydawnicza. Zależy nam na budowaniu społecznej aktywności wokół zagadnień archiwów społecznych.

Fundacja TRES czynnie uczestniczy w zadaniach dotyczących digitalizacji dzieł sztuki i artefaktów kultury oraz historii. Realizujemy wystawy, projektujemy i przygotowujemy publikacje. Naszymi stałymi partnerami są: Biblioteka Kórnicka PAN, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.