pracownia witrażowa

DEZYDEREGO
MOCZNAYA

fragment witraża w dawnej willi Oskara Kona

Pracownia Mocznaya

.

MECENAT