Nowy Kurjer dawniej Postęp (1929)

Informacja prasowa mówiąca o ukończeniu prac nad witrażami Poznańskiej Izby Rzemieśliczej. Cenny jest opis co witraże przedstawiają. Zawarta jest również informacja o zamiarze prezentacji pracowni Dezyderego Mocznaya na wystawie Pe.Wu.Ka. w Poznaiu w 1929 roku. Nowy Kurjer dawniej Postęp1929-04.-11 R-40 Nr84

Varia