Nowy Kurjer dawniej Postęp (1928)

Informacja prasowa o zleceniu pracowni Mocznaya prac nad witrażami Poznańskiej Izby Rzemieślniczej. Nowy Kurjer dawniej Postęp1928-12-16 R.39 Nr290

Varia