Poznańska Izba Rzemieślnicza

W oknach widoczne witraże wykonane w Pracowni Dezyderego Mocznaya w 1929 r. dla Poznańskiej Izby Rzemieślniczej. Jest to obecnie jedyne znane nam źródło fotograficzne dokumentujące ten zespół witraży. Zdjęcie wykonane podczas uroczystości poświęcenia Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Poznaniu. Od 1935 roku Izba Rzemieślnicza udostępniła swój budynek dla potrzeb szkoły. Podczas działań wojennych w 1945 roku zniszczeniu uległy wszystkie witraże wykonane w pracowni Mocznaya. Obecnie, w tym samym miejscu, istnieją współczesne dekoracje witrażowe, nie będące rekonstrukcją wcześniejszych realizacji. Źródło: NAC, sygnatura: 1-N-2077

Varia