Pieczątka

Ze zbiorów prywatnych pochodzi odcisk pieczęci zakładu, który jest tu nazywany Fabryką o dość szerokim wachlarzu usług dekoratorskich. Podobną nazwę użyto w sygnaturze w witrażu z willi Oskara Kona w Łodzi.

 

Varia