LICEUM

Liceum

Zbudowany w 1913 roku budynek był siedzibą niemieckiej szkoły dla chłopców (Hohere Knabenschule). Po 1919 funkcjonuje już jako polskie gimnazjum i później jako Państwowe Liceum i Gimnazjum. Na starych widokówkach widoczne są pełne dekoracje witrażowe w oknach auli, klatki schodowej i przegród wewnątrz budynku. Do dziś zachowały się, poddane w ostatnich latach konserwacji, witraże w górnych partiach okien auli i klatki schodowej. Nie istnieje potwierdzona informacja o ich autorstwie, lecz analiza stylistyczna witraży pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa przypisać autorstwo Dezyderemu Mocznay’owi.

 

Witraże

1.
2.
3.
Adres

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Poniatowskiego 7
Wolsztyn