Symbole Męki Pańskiej

Sześcioboczny witraż z symbolami Męki Pańskiej wplecionymi w motywy kwiatowo-geometryczne. W dolnej częsci napis FUND. ST. LYDIA

Kościół Św. Antoniego z Padwy