Pieta

W oktagonalnej formie wydłużony prostokąt z przedstawieniem piety. Chrystus i Maria w aureolach. Naga postać mężczyzny w całości, za nią podtrzymująca ją kobieta. Witraż sygnowany:  WYK. M. JASKÓLSKI: D MOCZNAY. POZNAŃ

 

Kościół Św. Antoniego z Padwy